Just nimelt. Vegan vesi on heatahtlik vesi. Ta ei taha sinule ega kellelegi teisele halba, sõltumata soost, rassist, vanusest või liigist.

Rohkem heatahtlikkuse kohta:

See väärtustüüp on seotud eelkõige nende inimeste heaolu säilitamise ja tõstmisega, kellega ollakse tihedas isiklikus kontaktis. Konkreetsed väärtused on hoolivus, usaldusväärsus, abivalmidus, lojaalsus, andestavus, ausus, vastutusvõimelisus, tõeline sõprus, küps armastus.